DC-7B  SE-xxx  c/n     
     
  Bulltofta Airport   1965-66  
  Lägg märke till MFI hangarerna i bakgrunden  
  Photo:  TSA stort vykort