DC-3   SE-BSN  c/n ?????  
  Bulltofta flygplats någon gång 1966 ?  
     
  Photo:  Tony Edlings samlingar