Myndigheter och Maktmissbrukare.
Länkar till Myndigheter i och utanför SkåneLanden.  

Här kommer mer innom kort.   Det finns massor av saiter på detta området.

 
Skånska Kommuner, Landsting, Myndigheter :

Landstinget Skåne och SkåneStyrelsen         980421

Domänen www.skane.se utnyttjas gemensamt av Projekt RegionSkåne och
RegionFörbundet Skåne i sammarbete med IT-avdelningen  Landstinget,
Kristianstads Län / MalmöHus Läns Landsting.

IT-Skåne                                                                980421
Kunskap och Kompetens.
  RiksMaktens Rullor :

Information Rosenbad
                     980423
Regeringens hemsida.
Riksantikvarieämbetet                           980415   
Här kan ni själv se hur lite eller mycket av intressanta upplysningar det finns om Skåne.
Sverige Direkt                                         980421
Offantliga sektorns gemensamma Web.
Länkar till 256 Kommuner, 21 Landsting och 251 Myndigheter.

Statens StrålSkyddsInstitut                  980820
Tillsynsmyndigheten SSI har till uppgift
>>att skydda människor, djur, och miljö mot skadlig verkan av strålning<<
Intressant information om alltifrån radon till mobiltelefoners eventuella skadliga
inverkan på människor

Statens KärnkraftsInspektion               980820
Tillsynsmyndigheten SKI håller koll på våra svenska kärnkraftverk.
Men är även djupt engagerad i internationella samarbeten.

NaturVårdsVerket                                   980820
Utmärkt källa till kunskap för den som är intresserad av miljön
och verkets verksamhet.

JämställdhetsOmbudsmannen           980820
Övervakar att kvinnor och män har lika rättigheter i arbetslivet

Världsbanken                                            980820
Världsbankens hemsida berättar enkelt och intressant om sin
verksamhet, sin snåriga sammansättning och olika projekt.
Internationella Valutafonden                  980820
IMF, fungerar liksom världsbanken som ett internationellt
kreditinstitut för länder i världen. Svensk representant är
riksbankschefen och sverige innehar 1,10 % av rösterna i IMF.


 

Denna Sait är ständigt under Utveckling

     all rights reserved © Scania Enterprise 98

WebMaster@ScaniaENTER.com