Vi skulle gärna vilja veta vad Ni tycker om våra  Skånska Web-sidor.
Vänligen skriv en kommentar eller vad Ni vill i denna offentliga GästBok.
Så vi kan dela dina tankar och synpunkter med andra besökare.

  Skriv in din kommentar!
 
ex.  " kilroy was here "

Skriv gärna på utan att trycka på  …ENTER-knappen,     Word-Wrap fungerar,
dessutom ser det snyggare ut i loggen!

Skriv gärna in ditt Namn eller och din EMail eller och din Hemsida eller Domän

Namn  Please 
EMail  Please 
http://  Please 

             

After you submit your comments, you will need to reload this page with your
browser in order to see your additions to the log.

Gäst Bokens Log

 

 


All rights reserved.
Copyright 1995-00 Scania Enterprise © by bootvid
Revised: 17 dec 2002 23:52:48 +0100.