Arbeten  Anställningar  Jobb.
Här kan du säkert finna ett Jobb om DU verkligen vill ha ett Jobb. 
Det är bara i Sverige man kan se människor stå med händerna i fickan och säga
Jag får inget Jobb. I övriga världen där skaffar man sig ett Jobb, OM man vill.
Arbete får man inte, Arbete skaffar man sig !

Länkar till arbetsförmedlingar i Skåne och Sverige.
http://www.swIT.org
Länk till den nya IT-satsningen som regeringen nyligen beslutat om och som kallas för
Nationellt program för yrkesutbildning.

http://www.amv.se
Länk till arbetsförmedlingens adresser på Internet
http:/www.jobshop.se
Länk till nordens största privata Arbetsförmedling på nätet

Här finns också mer saiter att tillgå.      Jag kommer snart att lägga in JobbSökar
saiter där du kan söka arbeten  inom EU. Även utom Europa kommer att tillfogas. 

Denna Saijt är ständigt under Utveckling

     all rights reserved © Scania Enterprise 98

WebMaster@ScaniaENTER.com